NOUTATI SI COMUNICATE

dunga

Convocator AGA extraordinara 17 februarie 2022

 1. Aprobarea procesului verbal in urma sedintei din data de 10 februarie 2022
 2. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararei nr 1 si nr 2 urmare a sedintei extraordinare din data de 10.02.2022
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea contractelor de mandate (administrare) ale membrilor CA conf OUG 109/2021
 4. Diverse

dunga

Convocator AGA ordinara 17 februarie 2022

 1. Aprobarea procesului verbal in urma sedintei din data de 08 februarie 2022
 2. Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor CA
 3. Proiect de hotarare privind fixarea indemnizatiei fixe cuvenita membrilor CA conf OUG 109/2021
 4. Diverse

dunga

Convocator AGA extraordinara 10 februarie 2022

 1. Proiect de hotarare orivind reinnoirea mandatelor membrilor CA
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea contractelor de mandate (administrare) al membrilor CA conf OUG 109/2011
 3. Diverse

dunga

Convocator AGA ordinara 08 februarie 2022

 1. Aprobarea procesului verbal in urma sedintei ordinare din data de 26 octombrie 2021
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii BVC al SC UTIL CONSECA SRL la data de 30.09.2021
 3. Proiect de hotarare privind reinnoirea mandatelor membrilor CA al SC UTIL CONSECA SRL
 4. Diverse

dunga

Convocator AGA ordinara 16 decembrie 2021

 1. Aprobarea procesului verbal in urma sedintei ordinare si extraordinare din data de 26 octombrie 2021
 2. Proiect de hotarare privind propunere de reinnoire a mandatului actualului Consiliu de administratie SC UTIL CONSECA SRL, conf. OUG 109/2011 privind guvernanta coorporatista a intreprinderilor publice.
 3. Diverse

dunga

Convocator AGA extraordinara 26 octombrie 2021

1.Aprobarea Contractului de mandat

dunga

Convocator AGA ordinara 26 octombrie 2021

1.Hotarare privind desemnarea unui membru

dunga

Convocator AGA ordinara 27 iulie 2021

1. Hotarare prelungire mandat BORDEIANU

dunga

Convocator AGA extraordinara 25 mai 2021

1. Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor financiari si nefinanciari realizati in anul 2020

2.Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor finaciari si nefinanciari propusi pentru anul 2021

dunga

Convocator AGA ordinara 25 mai 2021

 1. Hotarare privind aprobarea rectificarii BVC Trim III an 2020
 2. Hotarare Aprobare BVC realizat 2020
 3. Aprobare bilant 2020

dunga

Convocator AGA ordinara 24 iun 2020

 1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 27 mai 2020.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor necesare desfasurarii activitatii de iluminat public
 3. Diverse

dunga

Convocator AGA extraordinara 27 mai 2020

 1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei extraordinare din data de 26 mart 2020.
 2. Proiect de hotarare privind gradul  de realizare a indicatorilor financiari si nefinanciari pentru anul 2019
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea  indicatorilor financiari si nefinanciari pentru anul 2020
 4. Diverse

dunga

Convocator AGA ordinara 27 mai 2020

 1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 26 mart 2020.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale la sfarsitul anului 2019 si raportul auditorului financiar.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor necesare desfasurarii activitatii de iluminat public
 4. Diverse

dunga

Convocator AGA extraordinara 26 mart 2020

 1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei extraordinare din data de 30 ian 2020.
 2. Proiect de hotarare privind completarea contractului de mandat incheiat cu membrii CA
 3. Diverse

dunga

Convocator AGA ordinara 26 mart 2020

 1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 30 ian 2020.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea de BVC realizat an financiar 2019
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea de BVC previzionat an financiar 2020
 4. Proiect de hotarare privind modif art VI alin 1 din contractul de mandat al membrilor CA
 5. Diverse

dunga

Convocator AGA extraordinara 30 ian 2020

 1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei extraordinare din data de 18 dec 2019.
 2. Proiect de hotarare privind completarea Hot AGA nr 2 /18.12.2019
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de mandat al doamnei  Popoiu Maria adm neexecutiv in cadrul CA
 4. Diverse

dunga

Convocator AGA ordinara 30 ian 2020

 1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 18 dec 2019.
 2. Proiect de hotarare privind completarea Hot AGA nr 8 /18.12.2019
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea renumeratiei doamnei Popoiu Maria adm neexecutiv in cadrul CA
 4. Diverse

dunga

Convocator AGA extraordinara 18 dec 2019

 1. Proiect de hotarare privind modificare obiectului principal de activitate
 2. Diverse

dunga

Convocator AGA ordinara 18 dec 2019

1.Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 31 oct 2019.

2. Proiect de hotarare privind desemnarea unui membru CA de catre AGA

3. Diverse

dunga

Convocator AGA ordinara 31 oct 2019

1.Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 25 sept 2019.

2. Raport de audit

3. Diverse

dunga

Convocator AGA ordinara 25 sept 2019

1.Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 28 aug 2019.

2. Anuntare vacantarea unui post de administrator neexecutiv din cadrul CA

3. Diverse

dunga

Convocator AGA ordinara 28 aug 2019

1.Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare si extraordinare din data de 29 mai 2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli la trimestrul II 2019

3.Proiect de hotarare privind aprobarea situatiile financiare semestriale ale SC Util Conseca

4. Diverse

dunga

Convocator AGA extraordinara 29 mai 2019

 1. Proiect de hotarare privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiar si nefinanciar pentru anul 2018
 2. Proiect de hotarare privind stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2019

dunga

Convocator AGA ordinara 29 mai 2019

1.Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 25 aprilie 2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare anuale la sfarsitul anului 2018 si a Raportului auditorului financiar al S.C. UTIL CONSECA S.R.L.

3.Diverse

dunga

Convocator AGA ordinara 25 aprilie 2019

1.Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 19 dec 2018.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli realizat pentru anul financiar 2018

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul financiar 2019

4.Diverse

dunga

Angajari

SC UTIL CONSECA SRL TIRGU OCNA, angajeaza in regim de urgenta electrician autorizat pentru executarea de instalatii electrice tensiune nominala de 0.4 kV.

Relatii la telefon: 0371395202, 0745309178

dunga

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Asociaţilor este urmatoarea:

Convocator AGA ordinara decembrie 2018

 1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare si extraordinare din data de 20 sept 2018.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli la Trimestrul al

III-lea an 2018.

3.Proiect de hotarare privind aprobarea  modificarii grilei de salarizare a salariatilor si a membrilor Consiliului de Administratie S.C. UTIL CONSECA S.R.L.

4.Diverse.

Convocator AGA ordinara septembrie 2018

1.Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 26 iulie 2018.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unei nacele autosasiu second-hand in leasing, necesara desfasurarii activitatii de executare a instalatiilor electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, conform Atestatului nr.13479/ 23.07.2018.

3. Diverse

Convocator AGA ordinara aprilie 2018

 Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare si extraordinare din data de 26 aprilie 2018.

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli la Trimestrul al II-lea anul 2018.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare semestriale ale S.C.Util Conseca S.R.L.
 3. Diverse.

Convocator AGA ordinara iulie 2018

 1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare si extraordinare din data de 26 aprilie 2018
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli la trimestrul al 2-lea anul 2018
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare semestriale ale SC UTIL CONSECA SRL
 4. Diverse

dunga

Convocator AGA extraordinara aprilie 2018

 1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei extraordinare din data de 28 martie 2018.
 2. Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv al S.C.UTIL CONSECA S.R.L. prin introducerea a 5 (cinci) coduri CAEN.
 3. Proiect de hotarare privind infiintarea unui punct de lucru secundar in Str.Costache Negri, FN ca urmarea H.C.L. NR.109/ 27.10.2017.
 4. Diverse

dunga

Convocator AGA ordinara aprilie 2018

 • 1.Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 28 martie 2018.2.Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale la sfarsitul anului 2017 si a Raportului auditorului financiar.3.Informare privind obtinerea :Certificatului de Inregistrare ISO 9001:2015 pentru Lucrarile de constructii rezidentiale
  si nerezidentiale, amenajare si intretinere spatii verzi, parcuri si incinte blocuri, ecarisaj, lucrari de instalatii electrice, activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, furnizare, montaj si intretinere iluminat public si stradal.
  Certificatului de inregistrare sanitar veterinara pentru adapostul de caini fara stapani.4.Diverse

dunga

Convocator AGA extraordinara martie 2018

 1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei extraordinare din data de 28 februarie 2018.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de administrare si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliului de Administrare al S.C. UTIL CONSECA S.R.L.
 3. Diverse

Convocator AGA ordinara martie 2018

 • Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 28 februarie 2018.
 • Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unei autoutilitare second-hand, tip furgon necesara desfasurarii activitatii de ecarisaj
 • Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unei autoutilitare cu cabina dubla (5-6 locuri) si bena second-hand, necesara serviciilor de constructii si spatii verzi .

dunga

Convocator AGA extraordinara februarie 2018

 • Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de mandat (Administrare) pentru Administratorii Executivi (cu atributii de Director General) si Administratorii neexecutivi ai S.C. UTIL CONSECA SRL
 • Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv al SC CONSECA SRL prin introducerea a 3 coduri CAEN.

dunga

Convocator AGA ordinara februarie 2018

 • Aprobarea procesului verbal în ședința ordinară din data de 28.10.2017.
 • Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie de catre Adunarea Generala a Asociatiilor, conform OUG nr 109/2011 privind guvernanta coorporativa a intreprinderilor publice.
 • Proiect de hotarare privind aprobarea renumeratiei Administratorilor Executivi (cu atributii de Director General) si Neexecutivi ai S.C. UTIL CONSECA SRL.
 • Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli realizat pentru anul 2017 al S.C. UTILCONSECA SRL.
 • Proiect de hotarare privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PREVIZIONAT PENTRU ANUL 2018 AL S.C. UTIL CONSECA SRL
 • Diverse

dunga

Convocator AGA octombrie 2017

Ordinea zilei pentru Adunarea Generală a Acționarilor este următoarea:

 

 1. Aprobarea procesului verbal în ședința ordinară din data de 28.09.2017.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada noiembrie-decembrie 2017.

dunga

Convocator AGA septembrie 2017

Ordinea zilei pentru Adunarea Generală a Acționarilor este următoarea:

 

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor interimari ai Consiliului de Administratie executivi si neexecutivi ai SC UTIL CONSECA SRL.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functie al SC UTIL CONSECA SRL.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de mandat (Administrare) si a remuneratiei Administratorilor Executivi (cu atributii de Director General) si Neexecutivi ai SC UTIL CONSECA SRL.

dunga

Convocator AGA septembrie 2017

Convocator AGA octombrie 2017